Skip to content →

Tag: Kyrgyzstan

#086

Kara-Suu | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#085

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#084

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#080

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#079

Kara-Suu | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Kara-Suu | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#074

Чолпон-Ата (Czołponata) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Кочкор (Kochkor) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Чолпон-Ата (Czołponata) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#073

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#072


 

Stare kirgiskie przysłowie mówi, że „Konie są skrzydłami człowieka”. Prawda tych słów jest dostrzegalna również i dziś, gdyż wielu Kirgizów korzysta z koni w swoim codziennym życiu, a w wielu miejscach konie pozostają najlepszym i niezawodnym środkiem transportu. Kraj zmienia się i podlega modernizacji, jednak szczególna więź między człowiekiem, a koniem jest nadal wszechobecna w Kirgistanie. Nagrodzona seria zdjęć została zrobiona jesienią 2015 roku niedaleko jeziora Issyk – Kul w północnym Kirgistanie./

An ancient Kyrgyz proverb says that „Horses are the Wings of Man”. The proverb is true to this day, as many people in Kyrgyzstan use horses in daily life, and for many locations horses remain the best and most reliable means of transportation. The special bond between man and horse is omnipresent in Kyrgyzstan even though the country is rapidly modernizing. the pictures were taken in fall of 2015 near Issyk-Kul lake in northern Kyrgyzstan.

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek
n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek
n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#069

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#068

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#066

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#065

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#064

Kara-Suu | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Kara-Suu | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Kara-Suu | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#055

Azamat | n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek