Skip to content →

Miesiąc: Czerwiec 2016

#076

NYC | USA | 2014 | © Łukasz Szamałek

 

#075

Coney Island, NY | USA | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

#074

Чолпон-Ата (Czołponata) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Кочкор (Kochkor) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

Чолпон-Ата (Czołponata) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#073

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#072


 

Stare kirgiskie przysłowie mówi, że „Konie są skrzydłami człowieka”. Prawda tych słów jest dostrzegalna również i dziś, gdyż wielu Kirgizów korzysta z koni w swoim codziennym życiu, a w wielu miejscach konie pozostają najlepszym i niezawodnym środkiem transportu. Kraj zmienia się i podlega modernizacji, jednak szczególna więź między człowiekiem, a koniem jest nadal wszechobecna w Kirgistanie. Nagrodzona seria zdjęć została zrobiona jesienią 2015 roku niedaleko jeziora Issyk – Kul w północnym Kirgistanie./

An ancient Kyrgyz proverb says that „Horses are the Wings of Man”. The proverb is true to this day, as many people in Kyrgyzstan use horses in daily life, and for many locations horses remain the best and most reliable means of transportation. The special bond between man and horse is omnipresent in Kyrgyzstan even though the country is rapidly modernizing. the pictures were taken in fall of 2015 near Issyk-Kul lake in northern Kyrgyzstan.

n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek
n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek
n/Song Kul | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek

 

#071

Mielno | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

#070

Poznań | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

Poznań | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

Poznań | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

Poznań | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

Poznań | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

Poznań | PL | 2016 | © Łukasz Szamałek

 

#069

Каракол (Przewalsk) | KGZ | 2015 | © Łukasz Szamałek