berta

  1. The Residents (2012-2013)

    A series of photographs portraying residents of Nekielka and Poznan district of Sołacz. Residents of two unique places in Greater Poland actively create local communities. All share a commitment to the history and the atmosphere of their little homeland.

    /

    Mieszkańcy (2012-2013)

    Seria zdjęć portretujących mieszkańców Nekielki i poznańskiego Sołacza. Mieszkańcy obu wyjątkowych miejsc w Wielkopolsce aktywnie tworzą lokalne społeczności. Wszystkich łączy przywiązanie do historii i atmosfery panującej w ich małej ojczyźnie.