berta

 1. P-111, LT

  Landmark (2018 - ?)

  Latvia is one of the smallest countries in Europe, yet it borders the biggest country of all, Russia. In the age of hybrid war and general uncertainty coming from the media and the Internet it is understood for Latvians to feel anxious about it. The government is addressing tensions with building firewalls and fences at the border. And while the roots of any uncertainties are purely psychological for now, for me even the landscape of Latvia is best described by it’s ever-present dominant structures.

  /

  Dominanta (2018 - ?)

  Łotwa będąc jednym z najmniejszych krajów w Europie sąsiaduje z największym krajem świata, Rosją. W czasach wojen hybrydowych i ogólnej niepewności politycznej podsycanej przez media i sieci społecznościowe nie jest to sytuacja komfortowa dla Łotyszy.

  Rządy łotewskie reagują na nastroje obywateli budową zapór elektronicznych i płotów na granicy, zwiększając głównie psychologiczne poczucie bezpieczeństwa. I chociaż wszelkie obawy są na razie teoretyczne, dla obserwatora z zewnątrz dominacja ciążących nad głowami struktur jest widoczna nawet w krajobrazie kraju.