berta

 1. Poznań, 2018

  Common Shores (2018 - ?)

  Ongoing project about Warta river in Poznan.

  In collaboration with Anka Gregorczyk, Kamil Figas, Karol Szymkowiak, Marek Zakrzewski, Tytus Grodzicki

  /

  Brzegi wspólne (2018 - ?)

  Projekt o Warcie w Poznaniu, w trakcie realizacji.

  Projekt powstaje wspolnymi siłami z Anką Gregorczyk, Kamilem Figas, Karolem Szymkowiakiem, Markiem Zakrzewskim i Tytusem Grodzickim z Fotspot.