berta

 1. Poznań, PL 2012

  Billboard (2012-2013)

  Outdoor advertising merged inseparably with polish landscape, making  incomplete every picture ignoring the omnipresence of billboards. The project documents temporarily empty or abandoned roadside ads. The goal itself is not to show the ugliness of the idea of covering the world, but to go beyond aesthetics and ask about reasons behind it.

  Every empty billboard shows a publicized image of a failed business venture, and single decision of an individual to cover the landscape for the rest of us. Billboards are said to the most effective when they are difficult to ignore, and yet you have to ignore others in order to build one.

  /

  Reklama (2012-2013)

  Reklama zewnętrzna zlała się nierozłącznie z polskim krajobrazem czyniąc każdy  jego opis pomijający wszechobecność bilboardów niekompletnym. Zrealizowany projekt dokumentacji chwilowo pustych lub porzuconych przydrożnych reklam nie ma na celu pokazania brzydoty idei zasłaniania reklamami świata, a postawienie wychodzących poza estetykę pytań burzących wpisaną w tę formę komunikacji jednokierunkowość przekazu.

  Pustą reklamę pokazuję jako upubliczniony obraz nieudanego przedsięwzięcia biznesowego, za którym stoją konkretni ludzie a samo zjawisko związane z bilboardyzacją krajobrazu jako niechcianą ingerencję w życie nieposiadającej reklam większości.